Globalizazioak eleaniztasuna sustatu edo oztopatzen du?

Globalizazioak ezagutza mugen hedatze-prozesuak erraztu eta bizkortu dituela uste da, baita eleaniztasuna bultzatu duela ere. Hizkuntza berriak ikasi, erabili eta praktikatzeak lan-aukera zein aukera ekonomiko, sozial eta kulturalak areagotzen ditu. Baina, zeri deritzogu “eleaniztasuna”? Cervantes Zentro Birtualaren arabera, “gizarte jakin batean hainbat hizkuntza desberdinen baterako existentzian” datza.

Eleaniztasunak gureaz bestelako ama-hizkuntza duten gizabanakoekin eta ikuspegi desberdinak dituzten pertsonekin harremanak ezarri eta mantentzeko aukera ematen du, baita munduko aniztasuna balioesteko eta ulertzeko ere. Era berean, hizkuntza-eskubideak eta, ondorioz, eskubide horiek biltzen dituzten giza eskubideen errespetua sustatzen du.

Europako Batzordearen hitzetan, “EBko hizkuntza-politiken helburua hizkuntza-aniztasuna babestea eta hizkuntzen ezagutza sustatzea da, kultura-nortasun eta gizarte-integrazio arrazoiak direla eta”. Hala, “herritar eleanitzak egoera hobean daude merkatu bakarreko hezkuntza- eta lan-aukerak aprobetxatzeko”. Ildo horretan, komunitate politikoaren helburuetako bat herritar orok bere ama-hizkuntzaz gain, gutxienez bi hizkuntza ikastea da.

Globalizazioak ezagutza linguistikoen mugaz gaindiko hedapena bizkortzea ahalbidetu badu ere, pertsonen arteko komunikazio hobea eta azkarragoa lortzeko, ingelesa hizkuntza unibertsal gisa erabiltzeak erabateko eleaniztuna lortzeko ahaleginak eklipsatu ditu. Juan José Gómez Camacho-ren arabera, Nazio Batuen Erakunderako Mexikoko enbaxadorearen arabera, “Nazio Batuak eta gu, Erakundea, leku guztietan errealitate bihurtzen ari denaren isla bihurtzen ari gara. Negozioen mundua ingelesez da, telebista ingelesez da. Eta, gero eta gehiago, arrazoi praktikoengatik, diplomazia munduan ingelesa hizkuntza franko gisa erabiltzera jotzen dugu (…) Errealitate horrek eragina du organismoak (NBEak) munduko gizarte guztiekin komunikatzeko duen gaitasunean, eta oztopo bat da kultura desberdinen arteko harremanetan; izan ere, kultura horietan ingelesa ez baita garrantzitsua”. Hizkuntza unibertsal bat erabiltzeko joera horrek bere arriskuak ere baditu: beste hizkuntza askoren erabilpena galarazten du, mintzaira gutxituen galtzea erraztuz.

Globalizazioak ekarri dituen onurez jabetzea garrantzitsua da. Baina, fenomeno honek hizkuntza eta kultura aniztasunean dituen oztopoak eta ondorioak bistaraztea ere ezinbestekoa da, arlo hauetan aurrera egiteko beharrezko neurriak har daitezen.

ERREFERENTZIAK

Centro Virtual Cervantes. 2022. “Plurilingüismo”. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/plurilinguismo.htm

Comisión Europea. 2012. “Preguntas más frecuentes sobre el multilingüismo y el aprendizaje de lenguas”.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/MEMO_12_703

Naciones Unidas. 2016. “El multilingüismo es fundamental para el trabajo de la ONU”. Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2016/05/1357441

Observatoire Européen du Plurilinguisme. 2015. “Ventajas del multilingüismo en el mundo globalizado”. https://www.observatoireplurilinguisme.eu/dossiers-thematiques/international/65-plurilinguisme-et-mondialisation/9195-ventajas-del-multilinguismo-en-el-mundo-globalizado


Amets Aurrekoetxea Vallejo. Deustuko Unibertsitateko Nazioarteko Harreman eta Zuzenbideko gradu bikoitzeko ikaslea. www.linkedin.com/in/amets-aurrekoetxea-vallejo-453855254

*Irudia: Kubrapika, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

No Hay Comentarios

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *